Киндзи Фукасаку (Kinji Fukasaku)
        Киндзи Фукасаку (Kinji Fukasaku)

        Киндзи Фукасаку (Kinji Fukasaku)