( ) - 183 .

    :
    ( ) - 183 .
    20
    • Ni no Kuni II:
    •  Predator 2 150  1
    • Deep Purple inFinite